Tidligt varsel

RAT1 overvåger 24/7 og slår alarm så snart, der er aktivitet

Identifikation af gnavere

RAT1’s patenterede sensorløsning identificerer om gnaverne er rotter eller mus

Hurtig bekæmpelse

Med RAT1 bliver bekæmpelsen rettidigt, målrettet og overvåget